Bug 29 - Serwer poczty na firefox.pl leży i kwiczy
Summary: Serwer poczty na firefox.pl leży i kwiczy
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: mailto:jakaś_osoba@firefox.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-03-05 01:38 CET by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-03-05 01:38:04 CET
Serwer poczty nie działa. Nie mogę pobrać maili z konta.

Ponadto Bugzilla ponownie nie wysyła użytkownikom maili, przez co nowi
użytkownicy bugzilli nie dostają haseł i nie mogą się tutaj zalogować.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-03-05 11:21:51 CET
Powinno dzialac.
Problem byl z restrykcjami iptables
Comment 2 Marek Stępień 2004-03-09 15:59:26 CET
Działa. 

Rozwiązane jako naprawione. :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:00 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.