Bug 290 - Zakomentowac w Pomocy informacje o Single Window Mode
Summary: Zakomentowac w Pomocy informacje o Single Window Mode
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://bugzilla.mozilla.org/show_bug....
Depends on:
Blocks: 260
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-07 00:36 CET by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch wykomentowujący opcje single window mode (1.30 KB, patch)
2004-11-07 00:36 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details
nowy patch (1.38 KB, patch)
2004-11-07 01:37 CET, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 00:36:09 CET
Musimy uaktualnić help. W firefoksie ukryto opcje wymyszania otwierania linków w
panelach (np target="_blank"). Mamy szczęście i screenshot zrobiony przez Nikdo
jest w porządku.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 00:36:56 CET
Created attachment 254 [details]
patch wykomentowujący opcje single window mode

marcoos: co z tym robimy?
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-07 01:03:06 CET
Comment on attachment 254 [details]
patch wykomentowujący opcje single window mode

Patch nieaktualny.

Nalezy przygotoeac nowy po poprawieniu
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=267573
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-07 01:25:50 CET
Zmieniam podsumowanie, bo mi robi bajzel w bugmailu i miesza mi sie z angielskim :)
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 01:37:05 CET
Created attachment 255 [details]
nowy patch

patch po commitowaniu third patcha z bug 260.
Comment 5 Staś Małolepszy :stas 2004-11-07 03:40:26 CET
czekamy na rozwiązanie http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=268045
Comment 6 Marek Stępień 2004-12-09 18:46:51 CET
WONTFIX.

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=268045#c6
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 18:38:26 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.