Bug 294 - dostosowywalne <-- jakos tak nie po polskiemu..
Summary: dostosowywalne <-- jakos tak nie po polskiemu..
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 293
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-07 22:11 CET by Michał Dyro (Lichurec)
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Michał Dyro (Lichurec) 2004-11-07 22:11:03 CET
Zaznaczam na wstepie, ze polonista nie jestem!

Jednak na 99,9% wydaje mi sie, iz takie slowko jak "dostosowywalne" nie
wystepuje w jezyku polskim. Zadne dostepne mi w tej chwili slowniki go nei
zawieraja.
Istnieje co prawda "dostosowywac" ale jesli juz to byloby to "dostosowywane"..

Nieprawdasz?
Comment 1 Piotr Pielach 2004-11-08 14:39:42 CET
Niestety nie masz racji.
Nie będę robił wywodów polonistycznych ;).
W każdym razie mówiąc np. że coś jest "dostosowywalne" chcemy dać do
zrozumienia, że istnieje możliwość dostosowania!
Przykłady można mnożyć: wykonalne, poprawialne, grywalne, jadalne, itd. itp.

Proponuję:
-> INVALID
Comment 2 Michał Dyro (Lichurec) 2004-11-08 20:44:41 CET
hmm.. nie bardzo sie zgodze..

"Przykłady można mnożyć: wykonalne, poprawialne, grywalne, jadalne, itd. itp"
Wobec tego powinno byc dostosowalne (takie slowko istnieje w slownikach) a nie
dostosowywalne (takiego slowa _nie_ma_).

Zeby byc jednak na 1000% pewnym,zapytam znajoma polonistke - powinna cos
podpowiedziec..
Comment 3 Piotr Pielach 2004-11-09 19:11:34 CET
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Wobec tego powinno byc dostosowalne (takie slowko istnieje w slownikach) a nie
> dostosowywalne (takiego slowa _nie_ma_).

Ech... Czy naprawdę nie widzisz różnicy znaczeniowej pomiędzy słowami:
dostosować i dostosowywać?
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-10 00:01:45 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 293 ***
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:41:55 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.