Bug 297 - Nowa wersja
Summary: Nowa wersja
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-09 19:43 CET by Natalia Wojtaszek
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Natalia Wojtaszek 2004-11-09 19:43:47 CET
Po zainstalowaniu nowej wersji - 1.0 przegladarka w ogole sie nie uruchamia:
FIREFOX spowodował błąd: nieprawidłowa strona w
module JS3250.DLL przy 017f:1002059c.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:31:41 CET
brak reakcji zglaszajacego
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:09 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:43:58 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.