Bug 298 - Strony błędów dla firefox.pl i thunderbird.pl
Summary: Strony błędów dla firefox.pl i thunderbird.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/nie/ma/takiego/...
Depends on:
Blocks: 295 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-09 23:03 CET by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-11-09 23:03:05 CET
Na serwerach firefox.pl i thunderbird.pl są 'spersonalizowane' strony błędów.
Tylko one są dostosowane do "Gandalf|version(2.0)" i po angielsku. To nie
wygląda profesjonalnie. :)

Wraz z nowym layoutem powinniśmy albo przywrócić domyślne apaczowe, albo zrobić
własne strony błędów.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-11-10 00:28:51 CET
Nie mam nic przeciwko robieniu wlasnych :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-11-13 04:58:47 CET
fixed dla firefox.pl.
Dla thunderbird.pl przy 1.0 zostanie poprawione.
Comment 3 Marek Stępień 2004-11-13 09:33:35 CET
W sumie, jeśli chodzi o tb.pl mógłbym to poprawić w 5 minut. Gdybym tylko miał
uprawnienia do katalogu thunderbird.pl :-)
Comment 4 Bartosz Piec 2004-12-10 08:36:00 CET
Mamy już Thunderbirda 1.0. Może warto pomyśleć o tych stronach?
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:56 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-07-19 14:42:03 CEST
Od czasu przenosin na xmpp.pl strony błędów na firefox.pl nie były aktywne.
Poprawione.
Comment 7 Marek Stępień 2005-09-16 01:45:38 CEST
Są też dla tb.pl.

Fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.