Bug 299 - nieudana instalacja / uruchomienie przeglądarki
Summary: nieudana instalacja / uruchomienie przeglądarki
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-10 21:27 CET by Krzysztof Chodak
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
jedyne okno firefox'a (16.11 KB, image/pjpeg)
2004-11-10 21:29 CET, Krzysztof Chodak
no flags Details

Description Krzysztof Chodak 2004-11-10 21:27:55 CET
tuż po instalacji i uruchomieniu firefox'a pokazuje sie jedynie okno z napisem:
    title="&mainWindow.title;"
---------------^      keycode="&openHelp.commandkey;"/>
---------------------^

po zamknieciu okna nic z firefox'a nie pozostaje...
Comment 1 Krzysztof Chodak 2004-11-10 21:29:11 CET
Created attachment 279 [details]
jedyne okno firefox'a
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-11-10 21:33:46 CET
1) Nie operuj na flagach inaczej niz stawiajac prosbe (czyli znak '?') - to nie
do Ciebie nalezy decyzja czy blad zostanie uznany za blocker.
2) Jestesmy juz 2 dni po wydaniu 1.0 wiec na pewno nic nie bedziemy blokowac :)

Czy testowales na nowym profilu?
Poza tym masz ustawiona wersje na 1.0RC2 - czy testowales 1.0 final?
Comment 3 Krzysztof Chodak 2004-11-10 21:41:43 CET
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> 1) Nie operuj na flagach inaczej niz stawiajac prosbe (czyli znak '?') - to 
nie
> do Ciebie nalezy decyzja czy blad zostanie uznany za blocker.
> 2) Jestesmy juz 2 dni po wydaniu 1.0 wiec na pewno nic nie bedziemy 
blokowac :)
> Czy testowales na nowym profilu?
> Poza tym masz ustawiona wersje na 1.0RC2 - czy testowales 1.0 final?

1) ok
2) nowy profil rozwiązał problem
  ustawiłem 1.0RC2 bo nie znalazłem 1.0 f na liście...
Comment 4 Marek Stępień 2004-11-10 22:16:43 CET
Tego rodzaju problemy dotycza balaganu w profilu. Odpowiednie wątki można
znaleźć na forum http://www.mozillapl.org/forum/forum15.html - tam możesz
uzyskać szerszą pomoc.

inv.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:43 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:03:08 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.