Bug 3 - Reakcje użytkowników na Firefoksa 0.8
Summary: Reakcje użytkowników na Firefoksa 0.8
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-23 19:02 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-23 19:02:20 CET
W tym bugu zbieramy informacje o reakcjach użytkowników.

Pierwsza:

"Polecam w ciemno' - http://shot.pl/wycinki/wycinek/1076325261/
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 12:00:49 CET
"Nie mogłem się powstrzymać, bo to jest piękne." -
http://korona.pgp.pl/batou/blog.php

"Najlepsza... i po polsku!" -
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=10957321&a=10957321
Comment 2 Marek Stępień 2004-02-27 11:17:14 CET
http://kuratorium.kielce.pl/

"Do przeglądania stron WWW zalecamy zgodne ze standardami W3C bezpieczne
przeglądarki dostępne w polskiej wersji językowej."

I linkują do Firefox.pl (oraz do OperaPL.prv.pl).
Comment 3 Marek Stępień 2004-04-14 23:57:21 CEST
Recenzja Fx 0.8 na webesteem: http://art.webesteem.pl/4/recenzja_firefox.php
(czemu angielska wersja?!)
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-13 19:11:20 CEST
Zamykam.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:42 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 
Comment 6 Marek Stępień 2004-12-19 00:37:40 CET
mass edit (zob. bug 351)
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 16:25:14 CET
Masówka (reorganizacja bugzilli)... Zmiana komponentu na "Promocja programów".
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-01 13:34:15 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.