Bug 301 - Wykrywanie systemu i sugerowanie pliku do pobrania powinno być server-side
Summary: Wykrywanie systemu i sugerowanie pliku do pobrania powinno być server-side
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/js/prowizorka_s...
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-11 02:27 CET by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
uproszczone wykrywanie systemu operacujnego (1.70 KB, text/html)
2004-11-11 10:29 CET, Piotr Pielach
no flags Details

Description Marek Stępień 2004-11-11 02:27:05 CET
Wersja w JS się nie nadaje na dłuższą metę, trzeba to zrobić w PHP.

Jak sama nazwa wskazuje, skrypt w JS jest prowizorką. :)
Comment 1 Piotr Pielach 2004-11-11 10:29:51 CET
Created attachment 284 [details]
uproszczone wykrywanie systemu operacujnego

Jakby się na coś przydało :) to wrzucam uproszczoną wersję skryptu
wykrywającego system operacyjny na podstawie UA - wyciąłem wszystko co nie
dot. windows, mac os, i linuxa-unixa. :)
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:31:57 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-18 23:56:39 CEST
_inc/detect.php - prowizorka_suggestdownload.js przepisana do php

Obecnie użyta tylko w pobierz.php i częściowo testowym w index2.html. Zrobiłbym
więcej, ale znowu sshd na aviary.pl się wykopyrtnął i leży.

Nie korzystam z załącznika 284, wykrywam tylko ciąg "Linux", "Mac" lub "Win" w
UA. Jeśli jednak będzie trzeba, to mogę z 284 skorzystać.

Wziąłem się za to, bo już nie wierzę w to, że "zaraz firefox.pl przestanie
istnieć i nie ma sensu tego robić". 
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-18 23:57:15 CEST
.
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-18 23:59:25 CEST
.
Comment 6 Marek Stępień 2005-07-19 00:08:50 CEST
Obsługa skryptu jest prosta jak budowa cepa:

<?php include ("_inc/detect.php") ?>

i potem echo $dana_zmienna:

$ver - wersja aktualnie oferowanego Firefoksa
$win - build dla Windows (installer, *.exe)
$lnx - build dla Linuksa (installer)
$lnx_noinst - build dla Linuksa, (tar.gz bez installera)
$mac - build dla Mac (*.dmg)
$fxfile - URL builda dla OSa użytkownika (generowany na bazie $ver i platformy
usera)
$fximg - nazwa obrazka "get-$platforma.jpg"  (<img src="img/<?php echo $fximg;
?>"... (j/w)
$dla = nazwa systemu w dopełniaczu ("Wersja dla " . $dla = np. "Wersja dla
Linuksa");

Comment 7 Marek Stępień 2005-07-19 14:30:34 CEST
Zrobione.

Dodatkowo:

$lngp_XXX, gdzie XXX = OS - paczka językowa dla danego systemu.
Comment 8 Marek Stępień 2005-07-19 19:10:14 CEST
W Thunderbird.pl zrobiłem bardzo podobnie, przy okazji usunąłem BOMy z plików
*.html (pominąłem tylko langpacki).

Dopiero teraz jest FIXED.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.