Bug 305 - Błędny odnośnik w about:
Summary: Błędny odnośnik w about:
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: about:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-12 16:22 CET by Krzysztof Jurewicz
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch (733 bytes, patch)
2004-12-16 18:30 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Krzysztof Jurewicz 2004-11-12 16:22:43 CET
W oknie about: napis ?Firefox 1.0" linkuje do
http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/0.10.html.
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-12 19:33:14 CET
Rzeczywiście.

Ale to samo about: jest już nieważne, zostało zastąpione przez Pomoc > O Mozilli
Firefox.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:22:03 CET
Jakis patch do CVSa?
Comment 3 Marek Stępień 2004-12-16 18:30:12 CET
Created attachment 303 [details]
patch

Patch. Ale to jest musztarda po obiedzie...
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:35:44 CET
pff, racja. :(
Comment 5 Marek Stępień 2004-12-16 18:40:50 CET
IMHO mozna to jednak wcheckinowac (jezeli w ogole sie jeszcze da). Bo jesli np.
wyjdzie jakies 1.0.1 (a ostatnio wykryto dziury), to bedzie jak znalazl. Ale
takie 1.0.1 nie bedzie mialo osobnych relnotes raczej.

Otworz ponownie, jesli sie zgadzasz.
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 18:42:03 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 7 Hubert Gajewski 2008-09-07 14:13:57 CEST
Verified - choć w zasadzie FIXED (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1)
Comment 8 Hubert Gajewski 2008-09-07 14:14:36 CEST
Verified - choć w zasadzie FIXED (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.