Bug 306 - [wkurzające] Pitreck ma zrąbany umask
Summary: [wkurzające] Pitreck ma zrąbany umask
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-13 01:54 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-11-13 01:54:26 CET
Po każdym majstrowaniu przez Pitrcka na stronie są złe uprawnienia i nikt poza
nim nie może nic zmienić.

Steps to reproduce:
1. Zrób stronę www.firefox.pl, siedź nad nią przez tydzień i nie śpij po nocach.
2. Daj dostęp Pitrckowi
3. Niech Pitreck coś na niej zmieni, np. poprawi coś w CSS.
4. Spróbuj zmienić coś po jego poprawkach.

Expected results:
1. Wsio w pariadkie

Actual results:
1. Akces dinajd, do jasnej cholery - zrąbane uprawnienia nie pozwalają na zmiany
w plikach stworzonych przez Pitrcka, bo on daje +w tylko sobie. A nie daje
grupie firefox.

Poprawka:
Pitreck do swojego ~/.bashrc na firefox.pl powinien dopisać:

umask 012
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-13 02:08:25 CET
A nawet - umask 002.

:P
Comment 2 Piotr Komoda 2004-11-13 04:38:29 CET
Zeby bylo smieszniej, ja nie moge nadpisywac plikow utworzonych przez innych
(informowalem juz o tym kiedys Gandalfa). Musze plik usunac, a dopiero potem
moge wgrac swoj. Teraz przynajmniej wiem dlaczego :P

PS. Nie mam w katalogu nazwanym swoja ksywa pliku o nazwie .bashrc.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-11-13 04:48:29 CET
to go stworz :)
Comment 4 Piotr Komoda 2004-11-13 05:16:05 CET
Zrobione, jest umask 002.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-11-13 05:25:16 CET
fixed

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.