Bug 309 - Blad w programie instalacyjnym
Summary: Blad w programie instalacyjnym
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 310
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-18 14:55 CET by Krzysztof Drozdz
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Drozdz 2004-11-18 14:55:43 CET
REPRO:
1. pobierz program instalacyjny Mozilli Thunderbirda 0.9 PL [w 0.8 PL ten blad
tez wystepowal]
2. wykonuj kolejne kroki instalacji
3. gdy pojawi sie okienko, w ktorym zostaniesz zapytany, gdzie maja zostac
dodane ikony [na pulpicie, w menu start, na pasku], to odznacz ktorakolwiek opcje

Co jest nie tak?
Nie wazne, co zaznaczymy w tym okienku, to instalator i tak doda wszystkie 2
ikony skrotu...
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-19 06:59:16 CET
Potwierdzam. Zajmiemy sie tym przy okazji prac nad lokalizacja wersji 1.0.
Comment 2 Piotr Komoda 2004-12-07 02:41:09 CET
Poprawka znajduje sie w programie instalacyjnym czegos, co niedlugo zostanie
ogloszone jako finalna wersja Thunderbirda 1.0 po polsku. Obecnie pliki testowe
znajduja sie pod nastepujacymi adresami:
http://beta.thunderbird.pl/testing/
http://www.pitreck.civ.pl/tb_pliki/1.0/

Prosilbym o sprawdzenie i potwierdzenie (lub tez zaprzeczenie), czy blad zostal
naprawiony.
Comment 3 Piotr Pielach 2004-12-09 23:13:58 CET
W 1.0 ten problem nie występuje - przynajminej u mnie.

-> FIXED
Comment 4 Piotr Komoda 2004-12-09 23:22:41 CET
W takim razie...
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:20:06 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.