Bug 31 - Upgrade do Bugzilli 2.17.7
Summary: Upgrade do Bugzilli 2.17.7
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-03-06 18:22 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-03-06 18:22:00 CET
W najblizszym czasie chcialbym upgreadowac Bugzille na bugs.firefox.pl do 2.17.7
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-03-11 17:07:44 CET
gotowe.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:24 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 15:49:13 CET
Masówka. Zmiana produktu z serwis firefox.pl na bugs.aviary.pl.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:01 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.