Bug 310 - Lokalizacja Thunderbirda 1.0
Summary: Lokalizacja Thunderbirda 1.0
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on: 309 323 324 326
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-11-19 08:24 CET by Piotr Komoda
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Diff 0.9 - 2004-11-18 (3.37 KB, text/plain)
2004-11-19 19:17 CET, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 2004-11-18 - 2004-11-24 (737 bytes, text/plain)
2004-11-25 00:00 CET, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 2004-11-24 - 1.0RC1 (9.15 KB, text/plain)
2004-12-09 22:41 CET, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 1.0RC1 - 1.0RC2 (8.75 KB, text/plain)
2004-12-09 23:48 CET, Piotr Komoda
no flags Details
Diff 1.0RC2 - 1.0RC3 (9.77 KB, text/plain)
2004-12-10 01:14 CET, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2004-11-19 08:24:14 CET
Trzeba powoli zaczac sie za to brac...
Comment 1 Piotr Komoda 2004-11-19 19:17:33 CET
Created attachment 289 [details]
Diff 0.9 - 2004-11-18
Comment 2 Piotr Pielach 2004-11-19 23:15:04 CET
Czy w przypadku TB 1.0 czeka nas to samo co z Firefoksem? Tzn. CVS?
I druga sprawa, czy planujesz jakiś langpack od testowania...?
Comment 3 Piotr Komoda 2004-11-21 03:17:03 CET
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Czy w przypadku TB 1.0 czeka nas to samo co z Firefoksem? Tzn. CVS?

Na 90% tak, z tym ze nadal pliki jezykowe Tb nie sa gotowe do lokalizacji na
poziomie zrodel. Pewnie wszystko bedzie na ostatnia chwile, lacznie z helpem,
ktory ponoc (plotka glosi) ma sie pojawic na kilka dni przed premiera wersji
finalnej 1.0. Miejmy jednak nadzieje, ze az tak zle nie bedzie. 

> I druga sprawa, czy planujesz jakiś langpack od testowania...?

W nastepnym tygodniu mam nadzieje poprzerabiac wpisy w plikach jezykowych
zawierajace nazwe programu. Zamiast slowa Thunderbird lub Mozilla Thunderbird
wraz z ich odmianami bedzie "program
&brandShortName;/&brandFullName;/&vendorShortName;" lub, w przypadku plikow
.properties, "program %S".  Po tej zmianie lokalizacja na pewno bedzie wymagala
przetestowania, wiec wtedy wrzuce nie tyle langpack, co "pelne" wydania w
postaci zipka i tar.gz. 
Comment 4 Piotr Komoda 2004-11-25 00:00:54 CET
Created attachment 290 [details]
Diff 2004-11-18 - 2004-11-24
Comment 5 Hubert Gajewski 2004-12-01 11:48:27 CET
MENU: Plik > Nowy > Wizytówka
Powtarzają się niektóre skróty klawiaturowe:
Imię <=> Komunikator
Pseudonim <=> Pager
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041124 Thunderbird/0.9+
(polska wersja językowa, nie wiem dlaczego w UA jest en-US)
Comment 6 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:03:57 CET
MENU: Edycja > Zaznacz
Powtarzaja się skrót (W):
Wątek <=> Wszystko
Comment 7 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:10:11 CET
MENU: Edycja > Znajdź > Wyszukaj adresy
Nie działa skrót ALT+S (Szukaj w)
Comment 8 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:14:45 CET
MENU: Edycja > Właściwości folderu | Właściwości grupy dyskusyjnej
Skrót ALT+I jest taki sam jak w Foldery > Wyświetl, co powoduje przejście
kursora na tą pozycję, a nie na ww. wyżej.
Comment 9 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:25:59 CET
1)
MENU: Edycja > Konfiguracja kont... > Konfiguracja konta <nazwa_konta>
Zduplikowany skrót ALT+Z
Zwrotny adres E-mail <=> Zarządzaj tożsamościami

2)
W Zarządzaj tożsamościami > Edytuj | Dodaj > Ustawienia
nie działa większość skrótów klawiaturowych:
Adres e-mail
Zwrotny adres e-mail
Wybierz
Edytuj
Comment 10 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:43:48 CET
1)
MENU: Edycja > Konfiguracja kont... > Konfiguracja serwera
Skrót ALT+S zamiast "Nazwa serwera" włącza/wyłącza opcję "Sprawdzaj, czy
nadeszły nowe wiadomości co <ilość> minut"

2)
MENU: Edycja > Konfiguracja kont... > Konfiguracja serwera
Skrót ALT+U zamiast "Użytkownik" zachowuje się tak:
a) jeśli podświetlone jest "Konfiguracja serwera" z lewej strony okna włącza się
"Usuń konto". Można się łatwo pomylić. Z tego powodu - proponuję zmianę skrótu
do Użytkownik na inny.
b) jeśli kursor jest ustawiony, w którym polu prawej strony okna (panel z
opcjami) - wtedy skrót włącza/wyłącza SSL.

3) Nie działa skrót MENU: Edycja > Konfiguracja kont... > Konfiguracja serwera >
Katalog lokalny (ALT+L)
Comment 11 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:52:12 CET
(W odpowiedzi na komentarz #10)

> 3) Nie działa skrót MENU: Edycja > Konfiguracja kont... > Konfiguracja serwera >
> Katalog lokalny (ALT+L)

Dodatkowo w ustawieniach dla grup dyskusyjnych nie działa skrót ALT+N do "Plik
newsrc".

(skrót ALT+L też nie działa, ALT+S tutaj również nie działa poprawnie)

Comment 12 Hubert Gajewski 2004-12-01 12:59:50 CET
MENU: Edycja > Konfiguracja kont... 
Nie działa skrót ALT+D (Dodaj konto)
Comment 13 Hubert Gajewski 2004-12-01 13:07:08 CET
(W odpowiedzi na komentarz #12)
> MENU: Edycja > Preferencje > Ogólne
a) w tytule okna wyświetla się "Opcje", to zamierzone?
b) dwa przycisk "Sprawdź teraz" mają te sam skrót.
Comment 14 Hubert Gajewski 2004-12-01 13:12:22 CET
MENU: Edycja > Preferencje > Wyświetlanie
"Styl" i "Kolor tła" mają ten sam skrót (ALT+T)
Comment 15 Hubert Gajewski 2004-12-01 13:16:03 CET
MENU: Edycja > Preferencje > Tworzenie > Opcje HTML
"Rozmiar" i "Przywróć domyślne ustawienia" mają ten sam skrót (ALT+R)

Comment 16 Hubert Gajewski 2004-12-01 13:21:15 CET
MENU: Edycja > Preferencje > Czcionki
1)
Pokrywa się skrót do "Proporcjonalna" i "Poczta przychodząca" (ALT+P)
2)
Nie działa ALT+O ("O stałej szerokości") - włącza się  "Używaj domyślnego
kodowania..."
Comment 17 Hubert Gajewski 2004-12-01 13:32:36 CET
1)
MENU: Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Certyfikaty > Menedżer certyfikatów
i urządzeń
JEST: Menedżer certyfikatów umożliwia zarządzanie zarówno certyfikatami Twoimi,
jak i otrzymanymi od innych osób oraz ośrodków certyfikujących.
MOJA PROPOZYJCJA: Menedżer certyfikatów umożliwia zarządzanie zarówno Twoimi
certyfikatami, jak i otrzymanymi od innych osób oraz ośrodków certyfikujących.

2)
MENU: Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Ustawienia połączeń oraz trybu offline
Nie działa skrót ALT+O (Ustawienia trybu offline)

3)
MENU: Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Potwierdzenie dostarczenia wiadomności
Nie działa skrót ALT+T ("Jeśli nadawca jest spoza mojej domeny")
Comment 18 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:16:34 CET
MENU: Widok > Sortuj według

1)
Powtórzone skróty:
a) ALT+O ("Oflagowania" i "Kolejności czytania")
b) ALT+N ("Nadawcy", "Przeczytanych wiadomości", "Statusu niechcianej poczty",
"Niepowątkowa")
c) ALT+A ("Adresata", "Załączników")
d) ALT+T ("Tematu", "Powątkowane")

2)
Obok "Pogrupowane" jest zbędna (moim zdaniem) litera "G" 
Comment 19 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:30:14 CET
(W odpowiedzi na komentarz #8) --> INVALID
Zapomniałem, że naciśnięcie ALT-a gdy pasek z menu jest rozwinięty, jest zbędne.
Comment 20 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:34:52 CET
(W odpowiedzi na komentarz #19)
MENU: Widok > Sortuj według
Czy jest jakiś powód, dla którego do "Załączników" skrótem nie jest pierwsza
litera? 
Comment 21 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:39:39 CET
MENU: Widok > Pokaż załączniki w treści wiadomości
ma taki sam skrót jak
MENU: Widok > Rozmiar tekstu
Comment 22 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:45:21 CET
(W odpowiedzi na komentarz #18) 
> Obok "Pogrupowane" jest zbędna (moim zdaniem) litera "G" --> INVALID

Już wiem, że G nie jest tam przez przypadek.

Część powtórzeń skrótów, które zgłaszam nie jest dużym problemem (wystarczy
ponowne wpiśnięcie klawisza lub kombinacji klawiszy), ale jeśli nie brakuje
liter w alfabecie, to dlaczego by ich nie wykorzystać?

Comment 23 Hubert Gajewski 2004-12-01 14:57:17 CET
MENU: Widok > Wiadomość > Oznacz
"Wszystkie jako przecztane" i "Uruchom filtr niechcianej poczty" mają ten sam
klawisz skrótu.
Comment 24 Hubert Gajewski 2004-12-01 15:01:25 CET
MENU: Widok > Wiadomość > Utwórz filtr na podstawie wiadomości > Reguły filtru
Nie działa skrót ALT+Y "Wykonaj następujące czynności"

Comment 25 Hubert Gajewski 2004-12-01 15:37:33 CET
1)
MENU: Widok > Narzędzia > Książka adresowa > Plik > Nowy > Katalog LDAP
a) Nie działa skrót ALT+P ("Numer portu")
b) ALT+B się powtarza dla: "Bazowy DN" i "Serwer Bind DN"

2)
MENU: Widok > Narzędzia > Książka adresowa > Edycja > Wyszukaj adresy
Nie działa ALT+S "Szukaj w" ALT+W "Więcej" i ALT+M "Mniej"

3)
MENU: Widok > Narzędzia > Książka adresowa > Widok
"Pokaż nazwę jako" ma taki sam klawisz skrótu jak "Panel wizytówek"

4)
MENU: Widok > Narzędzia > Książka adresowa > Widok > Sortuj według
"Komunikator" i "Pseudonim" mają ten sam skrót "I"

5)
MENU: Widok > Narzędzia > Książka adresowa > Narzędzia > Import > Kreator
Importu > Wiadomości pocztowe
Po wciśnięciu Dalej mam
nazwa programu: Unknown
opis: Unknown description
Czy to wchodzi w skład tłumaczenia?
Comment 26 Hubert Gajewski 2004-12-01 15:45:10 CET
1)
MENU: Widok > Narzędzia > Filtrowanie wiadomości > Filtry wiadomości
Nie działa ALT+F "Filtry konta"

2)
MENU: Widok > Narzędzia > Filtrowanie wiadomości > Filtry wiadomości > Nowy
Nie działa ALT+Y "Wykonaj następujące czynności"
Comment 27 Hubert Gajewski 2004-12-01 15:48:26 CET
MENU: Widok > Narzędzia > Filtr niechcianej poczty
Nie działa skrót ALT+K "Skonfiguruj ustawienia filtru dla"
Comment 28 Hubert Gajewski 2004-12-01 15:50:52 CET
MENU: Widok > Narzędzia
"Rozpoznaj w folderze niechciane wiadomości" mają taki sam klawisz skrótu jak
"Rozszerzenia" (R)

Comment 29 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:07:25 CET
Teraz to, o czym zapomniałem na początku.

1)
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Tworzenie
"Załącz" i "Zamknij" mają taki sam skrót "Z"

2)
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Tworzenie > Załącz
"Stronę WWW" i "Wizytówkę" mają taki sam skrót "W"
Comment 30 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:12:43 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Edycja
a) "Kopiuj" i "Konfiguracja kont" mają taki sam klawisz skrótu "K"
b) "Znajdź następne" i "Preferencje"  mają taki sam klawisz skrótu "N"
Comment 31 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:23:43 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Wstaw > Obrazek > Adres
a) Nie działają skróty "Adres obrazka" (A), "Wybierz plik" (W), "Etykietka" (T)
b) "Znajdź następne" i "Preferencje"  mają taki sam klawisz skrótu "N"

Comment 32 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:40:18 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Format > Kolor tekstu
Nie działa skrót ALT+O "Ostatnio wybrany kolor"

Comment 33 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:41:58 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Format
Skrót "T" odnosi się do "Usuń wszystkie style tekstu" i "Tabela"
Comment 34 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:51:33 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Format >  Tabela > Kolor tła komórki lub tabeli
Nie działa skrót ALT+O "Ostatnio wybrany kolor"

Comment 35 Hubert Gajewski 2004-12-01 16:57:53 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Format >  Tabela > Właściwości tabeli > Tabela

1) Nie działają prawie wszystkie skróty:
ALT+W, ALT+K, ALT+S, ALT+T, ALT+P, ALT+E
2) Zdublowane skróty:
ALT+O, ALT+W
Comment 36 Hubert Gajewski 2004-12-01 17:06:06 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Format >  Kolory strony i tła > Kolory strony i tło

1) Tytuł otwieranego okna proponuję zmienić na "Kolory strony i tła" (tak jak w
rozwijanym menu)

2) Skrót ALT+O odnosi się do
a) Odnośnik
b) Odwiedzony odnośnik
c) Obrazek tła
Po wybraniu palety barw - nie działa skrót do "Ostanio wybrany kolor"

3) Nie działa skrót ALT+E "Zawansowana edycja"
Comment 37 Hubert Gajewski 2004-12-01 17:15:56 CET
(W odpowiedzi na komentarz #36)
> 3) Nie działa skrót ALT+E "Zawansowana edycja" --> INVALID
No, cóż przy takiej ilości tego wszystkiego czasem mylą mi się klawisze.

Comment 38 Hubert Gajewski 2004-12-01 17:22:08 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Opcje
"Kodowanie znaków" i "Zachowaj kopię wiadomości" mają ten sam klawisz skrótu "K"
Comment 39 Hubert Gajewski 2004-12-01 17:25:56 CET
MENU: Plik > Nowy > Wiadomość > Opcje > Zabezpieczenia wiadomości > Zaszyfruj tę
wiadomość" | "Podpisz tę wiadmość"
Dostaję komunikat, że mam to nieskonfigurowane (OK) z pytaniem, czy wyświetlić
POMOC. Po naciśnięciu TAK - nic się nie dzieje
Comment 40 Hubert Gajewski 2004-12-01 17:30:17 CET
To by było na tyle z mojej strony.
Ps. Nie testowałem Thunderbirda podczas samego wysyłania/odbierania wiadomości i
nie testowałem części dotyczącej RSS.
Comment 41 Piotr Komoda 2004-12-01 18:04:15 CET
(W odpowiedzi na komentarz #40)
> To by było na tyle z mojej strony.

Wow, naslales tego naprawde sporo! Musiales sie niezle natestowac, wielkie dzieki! 
Comment 42 Piotr Pielach 2004-12-02 13:21:53 CET
Bardzo bym prosił aby każde zgłoszenie dawać jako osobny błąd blokujący #310.
Przy takiej ilości trudno będzie te błędy śledzić i ewentualnie komentować...
Comment 43 Piotr Pielach 2004-12-02 13:47:47 CET
(W odpowiedzi na komentarz #17)
> 3)
> MENU: Edycja > Preferencje > Zaawansowane > Potwierdzenie dostarczenia wiadomności
> Nie działa skrót ALT+T ("Jeśli nadawca jest spoza mojej domeny")

A dokładniej, ma taki sam accesskey jak przycisk "Sprzwdź teraz" z części
"Aktualizacja oprogramowania" - przynajmniej pod Windows.
Comment 44 Hubert Gajewski 2004-12-02 13:57:26 CET
(W odpowiedzi na komentarz #42)
> Bardzo bym prosił aby każde zgłoszenie dawać jako osobny błąd blokujący #310.
> Przy takiej ilości trudno będzie te błędy śledzić i ewentualnie komentować...

OK, będę pamiętał na przyszłość. Lokalizacja na pierwszy rzut oka wyglądała tak
dobrze, że nie przypuszczałem, że tyle tego wyjdzie. Tym bardziej, że Wojciech
wcześniej nic nie zgłaszał.

Comment 45 Piotr Komoda 2004-12-09 22:41:35 CET
Created attachment 294 [details]
Diff 2004-11-24 - 1.0RC1

Nadrabiam zaleglosci...
Za implementacje poprawek Zwierza zwiazanych z accesskeys wezme sie na samym
poczatku prac nad lokalizacja Tb 1.1.
Comment 46 Piotr Pielach 2004-12-09 23:02:53 CET
Dla zachowania porządku dobrze by było utworzyć Bug dla Tb 1.1
I to co nie zostało zrobione w 1.0 dodać jako bugi blokujące 1.1 
- i prośba żeby w treści buga głównego nie lądowały zgłoszenia błędów.

Ten (tb 1.0) bug powinien zostać jako FIXED
Comment 47 Piotr Komoda 2004-12-09 23:34:39 CET
(W odpowiedzi na komentarz #46)
> Ten (tb 1.0) bug powinien zostać jako FIXED

Teoretycznie tak, ale wolalbym nie zmieniac statusu dopoki nie zaaplikuje
poprawek Zwierza. Blad dot. 1.1 otworze, gdy wezme sie za lokalizacje. Wtedy tez
przejze bledy i zdecyduje, ktore beda szly jako blokery dla 1.1 (oczywiscie po
skonsultowaniu sie z Toba :-) ).
Comment 48 Piotr Komoda 2004-12-09 23:48:47 CET
Created attachment 295 [details]
 Diff 1.0RC1 - 1.0RC2
Comment 49 Piotr Komoda 2004-12-10 01:14:38 CET
Created attachment 296 [details]
Diff 1.0RC2 - 1.0RC3
Comment 50 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:21:17 CET
fixed
Comment 51 Marek Stępień 2005-03-18 17:20:44 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.