Bug 313 - Pionowy pasek przewijania a położenie strony ...
Summary: Pionowy pasek przewijania a położenie strony ...
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Konrad Pawlus
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-21 13:40 CET by Konrad Pawlus
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Konrad Pawlus 2004-11-21 13:40:56 CET
Witam!

Występuje taka sytuacja: Strona firmy, tabelka po środku strony o zadanej
szerokości w pikselach, tabela o wysokości 100%. Gdy brak znacznej ilości tekstu
w tabeli pionowy pasek przewijania nie pojawia się, gdy na stronie jest znaczna
ilość tekstu (tabela dłuższa) pasek pojawia się. Problem w tym, że strona np.
"kontakt" nie ma dużo tekstu, a o firmie ma, więc przechodząc z strony na stronę
ujawnia się bardzo denerwujące skakanie tabelki - względem pozycji na ekranie.

W IE pasek pionowy jest zawsze widoczny, być może to najłatwiejszy sposób
załatwienia sprawy :)

Pozdrawiam 
Konrad
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-21 13:56:50 CET
To jest decyzja mozilla.org, na którą nie mamy wpływu. Odpowiedni bug znajdziesz
na bugzilla.mozilla.org, ale wątpię, żeby zdecydowano się go poprawić.

invalid.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:54:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:07 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.