Bug 314 - Potrzeba nam bannerów
Summary: Potrzeba nam bannerów
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl/promocja.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-24 01:19 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-11-24 01:19:45 CET
Potrzebujemy lepszych bannerów niż te obecne. Potrzebujemy więcej 468x60.
Potrzebujemy bannerów, z których jasno wynika, że Firefox to przeglądarka.
Potrzebujemy hasła, które jasno mówi, czym Firefox jest.  Coś na kształt "the
browser, reloaded" i "web browsing redefined". Lub całkiem innego, ale o równej
wartości znaczeniowej.

[01:11:33] <tristan%jabber.bnet.pl> Te banery mają marną treść.
[01:11:46] <tristan%jabber.bnet.pl> Promują markę, a marka jest nieznana. Kto
kliknie, jak nie wie o co chodzi?
[01:11:52] <marcoos> to wymyśl lepszą, jesteśmy otwarci. :)
[01:12:23] <tristan%jabber.bnet.pl> To tak jak reklama kiedyś taka była, łaził
chop i wołał Just Do It. Dopiero jak zacząłem ludzi pytać, to powiedzieli, że to
jakieś koszulki produkuje i ż eto reklama koszulek
[01:12:49] <tristan%jabber.bnet.pl> Jak ktoś nie zna FF to mu napis Firefox
wiele nie powie.

No właśnie...
Comment 1 Hubert Gajewski 2004-11-24 13:08:21 CET
Mi bardzo brakowało 88x31px. Musiałem sobie (trochę nieudolnie) zrobić sam.
Miałem też założyć nowego buga odnośnie kropek w banerach, ale dodam to tutaj,
bo jest dobra okazja.

W kilku jest kropka na końcu hasła. To wygląda okropnie. Nie mówiąc o tym, że
przy głównych hasłach reklamowych, tytułach prasowych, kropek na końcu się nie
daje (ewentualnie przy dłuższych zdaniach lub kilku krótkich).
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:22 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-17 00:59:46 CET
-> marcoos

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.