Bug 315 - Dodanie odnośnika do Polsiej Bazy Rozszerzeń na firefox.pl
Summary: Dodanie odnośnika do Polsiej Bazy Rozszerzeń na firefox.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-24 01:43 CET by Bartosz Piec
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Bartosz Piec 2004-11-24 01:43:51 CET
Na www.firefox.pl podany jest odnośnik do rozszerzeń update.mozilla.org.

Proponuję dodać tam również odnośnik do Polskiej Bazy Rozszerzeń
(http://mozillapl.org/projekty/Dodatki#Rozszerzenia).
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-12-09 17:23:01 CET
Marek: chcemy tego?
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-09 18:41:34 CET
Nie mam nic przeciwko.
Comment 3 Bartosz Piec 2004-12-12 23:45:13 CET
Czy to znaczy, że się pojawi?
Comment 4 Marek Stępień 2004-12-12 23:51:32 CET
Jeżeli Gandalf się zgodzi. :)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-12-13 00:20:57 CET
Jestem za.
Comment 6 Marek Stępień 2004-12-16 17:57:24 CET
Dołożone do index.html, pobierz.html i langpkg.html.

Fixed


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.