Bug 316 - Zmienić "linki" na "zasoby", dodać link do pomoc.firefox.pl
Summary: Zmienić "linki" na "zasoby", dodać link do pomoc.firefox.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-27 17:25 CET by Kornel "lenrock" Misiejuk
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Kornel "lenrock" Misiejuk 2004-11-27 17:25:08 CET
Na stronie głównej firefox.pl jest taki nie po polsku brzmiący dział "Przydatne
linki" linki-> odnośniki lub zrobić tak jak na Mozilla-europe i nazwać to
"Zasoby" . Swoja droga do zasobów z Mozilla-Europe dodałbym odnośnik do pomocy
dla FX przygotowany przez Marcoos'a ,a za przykładem wersji niemieckie(DE) także
odnośnik do firefox.pl (jako strony lokalizatorów) i forum na Mozillapl
Comment 1 Marek Stępień 2004-11-27 18:58:56 CET
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-16 01:12:41 CEST
Zrobione.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.