Bug 317 - Prezes Gandalf nieuchwytny!
Summary: Prezes Gandalf nieuchwytny!
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
: 318 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-11-30 23:49 CET by Jakub Klawiter
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-11-30 23:49:42 CET
Szef sie ukrywa i wylaczyl w thunderbirdzie zainstalowanym na lokalnym systemie
(Brain 1.0) obsluge flagi Confirm Reading co utrudnia mi szybkie ostatnio zycie.
Mama uczyla mnie zeby po nocach po ludziach nie dzwonic co utrudnia mi je tym
bardziej!
Comment 1 Jakub Klawiter 2004-11-30 23:54:23 CET
*** Bug 318 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-12-01 02:04:37 CET
Que?
Comment 3 Jakub Klawiter 2004-12-07 00:57:38 CET
No ... udalo sie ;-)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:38:38 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.