Bug 3185 - [3.4.6] Brak polskich znaków przy opisie osi wykresów
Summary: [3.4.6] Brak polskich znaków przy opisie osi wykresów
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 450
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 3.6
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 normalny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: bugzilla
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2010-05-15 17:21 CEST by Katarzyna Stawarz
Modified: 2010-05-16 09:46 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
zrzut ekranu z wykresem (5.23 KB, image/png)
2010-05-15 17:21 CEST, Katarzyna Stawarz
no flags Details

Description Katarzyna Stawarz 2010-05-15 17:21:42 CEST
Created attachment 1539 [details]
zrzut ekranu z wykresem

Opisy wykresów nie mają polskich znaków i słowo "błędy" pełne jest krzaków (patrz zrzut ekranu).
Comment 1 hakon 2010-05-16 09:16:37 CEST
DUP

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 450 ***
Comment 2 Katarzyna Stawarz 2010-05-16 09:23:05 CEST
Hm, ten drugi błąd jest tylko o zakrzaczonych błędach, tutaj chodzi ogólnie o brak polskich znaków (np. w słowie "zgłaszający" też są krzaki). To tak gwoli ścisłości :)
Comment 3 Leszek Życzkowski 2010-05-16 09:46:56 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Hm, ten drugi błąd jest tylko o zakrzaczonych błędach, tutaj chodzi ogólnie o
> brak polskich znaków (np. w słowie "zgłaszający" też są krzaki). To tak gwoli
> ścisłości :)

Kasiu, to jest błąd kodowania programu do generowania raportów i jak pisałem w bugu 450, my tego nie możemy naprawić. Jest to zgłoszone programistom i ostatnio nawet tę sprawę odgrzewałem. Ponieważ my tego nie możemy naprawić, błąd 450 zamknąłem jako NIE DO NAPRAWY.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.