Bug 319 - Nieprawidłowy odnośnik Pomoc > Informacje o wersji programu
Summary: Nieprawidłowy odnośnik Pomoc > Informacje o wersji programu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://www.thunderbird.pl/pobierz.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-01 11:29 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2004-12-01 11:29:24 CET
Po wybraniu w menu Pomoc > Informacje o wersji programu Thunderbird odsyła na
stronę http://www.thunderbird.pl/pobierz.html
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041124 Thunderbird/0.9+
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 01:31:47 CET
Zmienilem na odnosnik do conowego.html, mam nadzieje, ze o to chodzilo. Gdy
dostane potwierdzenie, ze tak, oznaczam jako Fixed.
Comment 2 Hubert Gajewski 2004-12-07 09:24:23 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
Nie mam lepszego pomysłu niż zaproponowany przez Ciebie, więc dla mnie VERIFIED
FIXED
Comment 3 Piotr Komoda 2004-12-07 14:37:21 CET
FIXED.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:35:22 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.