Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-02 11:11 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-02 11:11:22 CET
Kreator kont

Wybierz rodzaj kont: "Movemail"? Cóż to jest?

Okno Gratulacje! - Wiem, że to nie ma nic wspólnego z czystością językową; ale
czy jest czego gratulować? Może lepiej zamieścić informację typu "konfiguracja
zakończona"?
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 01:33:24 CET
Odpowiedz odnosnie Movemail padla na forum, text zmienilem na "Konfiguracja
zakończona".
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:31:08 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:27 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.