Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-02 11:13 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-02 11:13:14 CET
Filtr niechcianej poczty - informacja

Zakładka Inteligentny filtr - w opisie można pominąć cudzysłów wokół
"dostosowuje się". Cudzysłów wokół "uczy się" jest uzasadniony.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 01:34:17 CET
Zrobione.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:37:57 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:29 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.