Bug 323 - [zbieranina] Sortowanie, wyszukiwanie
Summary: [zbieranina] Sortowanie, wyszukiwanie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 310
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-12-02 11:17 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-02 11:17:18 CET
Okno główne programu:

Wiadomości
Kolumna Adresat, etykietka "Kliknij, aby sortować wg adresata" - niezgodność z
pozostałymi, gdzie jest "posortować" (posortować brzmi lepiej).

Ikonka trybu online - etykietka pojawiająca się po najechaniu myszą jest urwana.

Okno Wyszukaj wiadomości
Opcja "Kontynuuj wyszukowanie w podfolderach" umieszczona jest w nielogicznym
miejscu; może być np. obok przycisków Więcej i Mniej. Wiem, że o tym była już
mowa, ale piszę o tym dla porządku.
Comment 1 Piotr Pielach 2004-12-02 23:58:50 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Okno główne programu:
> 
> Wiadomości
> Kolumna Adresat, etykietka "Kliknij, aby sortować wg adresata" - niezgodność z
> pozostałymi, gdzie jest "posortować" (posortować brzmi lepiej).

Według mnie też będzie lepiej zamienić na "posortować".

> Ikonka trybu online - etykietka pojawiająca się po najechaniu myszą jest urwana.

Pod Windows jest OK.

> Okno Wyszukaj wiadomości
> Opcja "Kontynuuj wyszukowanie w podfolderach" umieszczona jest w nielogicznym
> miejscu

Nie wiem czy lokalizatorzy mogą cokolwiek tu zmienić!
Comment 2 Wojciech Kapusta 2004-12-03 00:43:52 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
 
> > Okno Wyszukaj wiadomości
> > Opcja "Kontynuuj wyszukowanie w podfolderach" umieszczona jest w nielogicznym
> > miejscu
> 
> Nie wiem czy lokalizatorzy mogą cokolwiek tu zmienić!

Zapewne nic, ale trzeba o tym pamiętać, jeśli będziemy wydawać jakąś wersję PL.

Comment 3 Piotr Komoda 2004-12-07 01:37:50 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> Wiadomości
> Kolumna Adresat, etykietka "Kliknij, aby sortować wg adresata" - niezgodność z
> pozostałymi, gdzie jest "posortować" (posortować brzmi lepiej).

Zrobione.

> Ikonka trybu online - etykietka pojawiająca się po najechaniu myszą jest urwana.

WFM.

> Okno Wyszukaj wiadomości
> Opcja "Kontynuuj wyszukowanie w podfolderach" umieszczona jest w nielogicznym
> miejscu; może być np. obok przycisków Więcej i Mniej. Wiem, że o tym była już
> mowa, ale piszę o tym dla porządku.

Z punktu widzenia lokalizacji niewykonalne, ale jesli chodzi o polska
dystrybucje, owszem :)
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:40:24 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.