Bug 327 - Kropka na końcu "Używaj domyślnego kodowania znaków" - a nie powinno jej być
Summary: Kropka na końcu "Używaj domyślnego kodowania znaków" - a nie powinno jej być
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-03 00:49 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-03 00:49:25 CET
Preferencje - Czcionki i kodowanie znaków

Opcja "Używaj domyślnego kodowania znaków w odpowiedziach..." - na końcu jest
kropka; w przyjętej konwencji kropek na końcu opcji się nie stosuje?
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 02:08:30 CET
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> w przyjętej konwencji kropek na końcu opcji się nie stosuje?

Racja, poprawilem to jak i inne opcje, ktore zawieraly na koncu kropki. Mam
nadzieje, ze udalo mi sie poprawic wszystko...
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-09 14:23:47 CET
Zmieniam podsumowanie na sensowne.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:25:10 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:32 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.