Bug 328 - Nie podobają mi się stwierdzenia "Zarządza zachowanymi hasłami"
Summary: Nie podobają mi się stwierdzenia "Zarządza zachowanymi hasłami"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-03 00:52 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-03 00:52:39 CET
Preferencje - Ustawienia zaawansowane

Zachowane hasła
===============
Nie podobają mi się stwierdzenia "Zarządza zachowanymi hasłami" i "Zarządza
ustawienami głównego hasła". Zmieniłbym to na "Zarządzanie ..." wzgl. - jak w
Mozilli - "Zarządzaj ...", ale chyba "Zarządzanie" jest lepsze. Jednak ważna
jest spójność z częścią następną, czyli Certyfikatami.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 02:10:35 CET
Zmienilem na zarzadzaj dla zachowania spojnosci z pozostalymi tlumaczeniami
slowa Manage.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:39:54 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:33 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.