Bug 330 - Podczas wysyłania wiadomości, zawsze żądaj...
Summary: Podczas wysyłania wiadomości, zawsze żądaj...
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-03 01:02 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-03 01:02:06 CET
Preferencje
Ustawienia zaawansowane - Potwierdzenia dostarczenia wiadomości

Zdanie: "Podczas wysyłania wiadomości, zawsze żądaj..." => proponuję: "Zawsze
żądaj potwierdzenia dostarczenia wysyłanej wiadomości"
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 02:27:18 CET
Zrobione.
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-09 14:22:29 CET
Dżizas, ludzie, piszcie sensowne podsumowania, a nie jakieś "3"...
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:31:48 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:35 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.