Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-03 01:08 CET by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2004-12-03 01:08:03 CET
Niezgodność: w menu Edycja mamy pozycję "Preferencje", zaś tytuł okna brzmi "Opcje".
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-07 02:28:32 CET
Umm, niezdarzylem tego sprawdzic. Czy pod angielska wersja tez ten problem
wystepuje?
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-12-07 04:03:22 CET
w identycznym stopniu
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:27:16 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.