Bug 332 - Thubderbird v1.0 PL błąd z IMAP4/SSL
Summary: Thubderbird v1.0 PL błąd z IMAP4/SSL
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 336
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://naszasiec.eu.org/errThBrd10pl.png
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-08 13:14 CET by Grzegorz K
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Grzegorz K 2004-12-08 13:14:10 CET
próba połączenia się do serwera IMAP po SSL kończy się wyświetleniem komunikatu 
o błędzie. Zrzut ekranu z komunikatem dostępny pod adresem: 
http://naszasiec.eu.org/errThBrd10pl.png.
Połączenie bez SSL odbywa się bez problemu
Thunderbird v0.9 PL i Thunderbird v1.0 EN działają wpożądku.

Uruchamiane na: Win98 SE PL
Comment 1 Marek Stępień 2004-12-09 14:21:37 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 336 ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:16:03 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:36 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.