Bug 333 - Błąd wysyłania wiadomości gdy ścieżka do folderu tymczasowego zawiera znaki spoza ascii
Summary: Błąd wysyłania wiadomości gdy ścieżka do folderu tymczasowego zawiera znaki s...
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-08 21:11 CET by Sławomir Sobaniec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Sławomir Sobaniec 2004-12-08 21:11:21 CET
Przy wysyłaniu wiadomości pokazywany jest komunikat:
Błąd wysyłania wiadomości

Wysyłanie wiadomości nie powiodło się
Nie można utworzyć pliku tymczasowego:

C:\DOCUM~1\SAWOM~1\USTAWI~1\temp\msmail.html

UWAGA:
przedmiotowy plik utworzony winien być w folderze:
C:\Documents and Settings\Sławomir Sobaniec\...

czyli ścieżka do pliku powinna być następująca:

C:\DOCUM~1\SłAWOM~1\USTAWI~1\temp\msmail.html
Comment 1 Piotr Pielach 2004-12-09 16:32:48 CET
Wygląda na to że jest to błąd Thunderbirda.

Powiązane błędy:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=241608
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=260034

Możliwe że jest ich więcej.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:17:24 CET
tak, to blad Mozilli
Comment 3 Piotr Komoda 2005-02-17 03:12:10 CET
Rozwiazanie tego problemu nie lezy w naszych mozliwosciach. Zainteresowanych
odsylam na bugzilla.mozilla.org
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:25:04 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.