Bug 334 - Przy odinstalowywaniu pytanie o usuniecie katalgou Mozilli Firefox
Summary: Przy odinstalowywaniu pytanie o usuniecie katalgou Mozilli Firefox
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-08 22:43 CET by Marcin Garski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marcin Garski 2004-12-08 22:43:34 CET
Przy odinstalowywaniu Thunderbirda wystepuje pytanie, mnie wiecej w takim stylu:
"W procesie deinstalacji nie wszytstkie pliki[...]z katalogu instalacyjnego
Mozilli Firefox"

Powinno byc Mozilli Thunderbird a nie Firefox.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-12-09 18:31:03 CET
Poprawiony instalator wrzucilem do testow na http://beta.thunderbird.pl/testing/
Comment 2 Piotr Pielach 2004-12-09 19:16:24 CET
Potwierdzam. Nowa wersja instalatora nie zawiera tego błędu.

-> IMHO FIXED
Comment 3 Piotr Komoda 2004-12-09 23:23:53 CET
F.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 17:36:05 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.