Bug 335 - Problem z odbieraniem wiadomości poprzez SSL
Summary: Problem z odbieraniem wiadomości poprzez SSL
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 336
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-09 11:08 CET by Sławuś
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Sławuś 2004-12-09 11:08:08 CET
Przy próbie pobierania wiadomości z szyfrowanego
konta pocztowego pop3 ssl zamiast:
http://www.toya.net.pl/~slawus/ma_byc.jpg
wyskakuje okienko z:
http://www.toya.net.pl/~slawus/blad_parsowania.jpg

Dodam jeszcze, że dzieje się tak nie tylko
na moim komputerze a w wersji 0.9 było ok.

Pozdrowienia.
Comment 1 Marek Stępień 2004-12-09 14:20:24 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 336 ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 17:45:05 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:40 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.