Bug 337 - Instalacja polskiego pakietu językowego
Summary: Instalacja polskiego pakietu językowego
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 344
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-10 11:18 CET by Andrzej Szelachowski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Szelachowski 2004-12-10 11:18:38 CET
Po zmianie szaty graficznej firefox.pl nie mogę się doszukać polskiego pakietu
językowego.
Nie jest on już dastępny czy też link jest głęboko ukryty??

pozdrawiam

Andrzej
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:16:35 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 344 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-16 18:25:33 CET
v.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 19:15:39 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:08 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.