Bug 339 - Anglojęzyczne ostrzeżenie przy skrypcie zużywającym dużo zasobów
Summary: Anglojęzyczne ostrzeżenie przy skrypcie zużywającym dużo zasobów
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/aviarybranch/s...
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-12-13 00:02 CET by Bartosz Piec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Wyświetlany alert (6.77 KB, image/png)
2004-12-13 00:03 CET, Bartosz Piec
no flags Details

Description Bartosz Piec 2004-12-13 00:02:45 CET
Podczas ładowania strony (http://83.149.90.123/www/list_torrents/50.html)
pojawił mi się taki alert (w załączniku):

A script on this page is causing Mozilla to run slowly. If it continues to run,
your computer may become unresponsive.
Do you want to abort the script?

Na czystym profilu nie udało mi się go odtworzyć, ale próbowałem krótko :)
Nie mam żadnych angielskich rozszerzeń, więc podejrzewam błąd tłumaczenia Ff.
Comment 1 Bartosz Piec 2004-12-13 00:03:25 CET
Created attachment 298 [details]
Wyświetlany alert
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-13 00:20:49 CET
Tekstu tego nie ma wewnątrz en-US.xpi. Czyżby był na sztywno wpisany (?!).
Gandalf, mógłbyś to potwierdzić?

LXR znajduje coś takiego: 
http://lxr.mozilla.org/aviarybranch/source/dom/src/base/nsJSEnvironment.cpp#460

Jeśli tak, to trzeba to zgłosić w b.m.o.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:16:15 CET
tak. to blad orginalnej.
Comment 4 Marek Stępień 2004-12-16 18:31:40 CET
Zgłaszałeś to na bmo?
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:44:42 CET
nie
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 18:27:19 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-11 20:02:26 CEST
Mam to poprawione lokalnie - w bug 391.
Comment 8 Marek Stępień 2005-04-16 21:09:16 CEST
Fixed on trunk.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.