Bug 341 - Przeglądarka dla portalu Gazeta.pl
Summary: Przeglądarka dla portalu Gazeta.pl
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: promocja-i-prasa
URL: http://wiki.aviary.pl/Mozilla:Gazella
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-14 23:50 CET by Pawel Chmielowski
Modified: 2009-03-27 08:50 CET (History)
7 users (show)

See Also:


Attachments
Załącznik częsciowo zmieniający firefox na vesta (6.68 KB, patch)
2004-12-14 23:55 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Pawel Chmielowski 2004-12-14 23:50:55 CET
Ten błąd służy do śledzenia postępów pracy nad wspólnym projektem przeglądarki
aviarypl i gazety.pl
Comment 1 Pawel Chmielowski 2004-12-14 23:53:01 CET
Zmieniam przypisane osoby...
Comment 2 Pawel Chmielowski 2004-12-14 23:55:32 CET
Created attachment 302 [details]
Załącznik częsciowo zmieniający firefox na vesta

Łatka nie zmienia ścieżki do profilu, ani niczego w plikach lokalizacji.
Comment 3 Irek Chmielowiec 2005-02-17 06:46:12 CET
Przypisuję sobie ten błąd
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-26 15:18:42 CEST
Jakieś postępy?
Comment 5 Marek Stępień 2005-07-18 00:49:01 CEST
Jak rozumiem, katastrofa?
Comment 6 Irek Chmielowiec 2007-05-02 16:24:02 CEST
Zamykam tego buga, nie będzie już straszył na liście otwartych...
Comment 7 Hubert Gajewski 2007-05-03 01:48:00 CEST
Tak się składa, że zupełnie niedawno Wadim został koordynatorem tego projektu :-)
Comment 8 wadimd 2007-10-13 14:05:54 CEST
zmiana koordynatora...
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2008-06-28 07:44:17 CEST
http://webmailnotifier.mozdev.org/

rozszerzenie ktorego szukalismy.

Stef: any progress?
Comment 10 Stefan Plewako :stef 2009-01-04 19:58:15 CET
http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=2119#c8
Comment 11 Hubert Gajewski 2009-02-22 12:37:17 CET
To już za długo trwa. Chciałbym w ciągu 30 dni dostać raport z informacjami:
1. Co dokładnie zostało zrobione w ciągu ostatniego roku?
2. Czego dokładnie brakuje do tego, by projekt był gotowy?
3. Kiedy projekt będzie gotowy?
4. Czy coś blokuje postęp prac?
5. Dlaczego błąd 2119 leży nierozwiązany?
6. Kiedy błąd 2119 będzie rozwiązany?

Ewentualnie - zamiast raportu - proponuję zamknięcie projektu.
Comment 12 Marek Stępień 2009-02-22 16:08:09 CET
Chyba codename tego projektu się zdezaktualizował http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=79655 ;-)
Comment 13 Hubert Gajewski 2009-03-26 03:31:21 CET
(In reply to comment #11)
> To już za długo trwa. Chciałbym w ciągu 30 dni dostać raport z informacjami:
> 1. Co dokładnie zostało zrobione w ciągu ostatniego roku?
> 2. Czego dokładnie brakuje do tego, by projekt był gotowy?
> 3. Kiedy projekt będzie gotowy?
> 4. Czy coś blokuje postęp prac?
> 5. Dlaczego błąd 2119 leży nierozwiązany?
> 6. Kiedy błąd 2119 będzie rozwiązany?
> 
> Ewentualnie - zamiast raportu - proponuję zamknięcie projektu.

Minęło 30 dni, nie dostałem odpowiedzi na żadne pytanie. Zamykam projekt.
Comment 14 Ludwik Trammer 2009-03-27 08:50:10 CET
Hm... http://ie8.gazeta.pl/

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.