Bug 344 - Brak pakietu lokalizacyjnego do sciagniecia?
Summary: Brak pakietu lokalizacyjnego do sciagniecia?
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
: 227 337 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-15 08:52 CET by Marcin Okraszewski
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Okraszewski 2004-12-15 08:52:54 CET
Na stronie www.firefox.pl nie da sie znaleźć pakietu lokalizacyjnego dla
firefox-a. Używam Gentoo Linux, który kompiluje mi programy pod konkretną
architekturę komputera, więc nie ściągam wersji skompilowanej ze strony
firefox.pl, a chciałbym zainstalować sam pakiet lokalizacyjny - tak jak to jest
dostępne na stronie thunderbird.pl, czy mozilla-pl.org
Comment 1 Hubert Gajewski 2004-12-16 16:42:01 CET
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/1.0/linux-i686/xpi/pl-PL.xpi
Już któraś osoba z kolei o to pyta. Jest jakiś ważny powód, że nie ma tego na
firefox.pl (przynajmniej nie widzę)?
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-16 17:52:14 CET
Oficjalnie Mozilla.org nie wspiera tych pakietów. A nawet to de facto nie są
pakiety lokalizacyjne, tylko kawałki dla instalatora online (który, swoją
drogą,... nie istnieje ;)).

Ale ok, poprawione:

http://www.firefox.pl/pobierz.html
http://www.firefox.pl/langpkg.html

(przynajmniej jeśli chodzi o Windows i Unix, dla Mac OS X nie ma paczek
lokalizacyjnych, można próbować instalować windziane lub uniksowe, ale to
niekoniecznie będzie dobrze działać).

Fixed. Przynajmniej dopóki Mozilla-Europe nas nie zasymiluje...
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:16:36 CET
*** Bug 337 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 4 Marek Stępień 2004-12-16 18:44:36 CET
*** Bug 227 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:25 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.