Bug 346 - Emaile dla wszystkich czlonkow AviaryPL
Summary: Emaile dla wszystkich czlonkow AviaryPL
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 345
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-12-16 18:34 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 05:03 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:34:16 CET
Trzeba uporzadkowac kwestie adresow email posiadanych przez czlonkow AviaryPL.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-12-16 18:34:36 CET
moje
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-01-09 01:52:55 CET
maile maja juz:
staszyna
prefiks
pitreck
marcoos
ja

reszta niech sie zglosi :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-01-10 23:58:51 CET
wszyscy juz maja
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-04 12:15:51 CET
team@firefox.pl i team@thunderbird.pl dzialaja.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.