Bug 350 - Usunąć komponent "Ewangelizacja"
Summary: Usunąć komponent "Ewangelizacja"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on: 163 210
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-12-19 00:32 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-12-19 00:32:01 CET
Zgodnie z obecną polityką ze strony głównej bugs.firefox.pl nie ma on sensu i
jego dalsze może wprowadzać w błąd. Błędy (te całe dwa ;) z tego komponentu
zostaną rozwiązane jako invalid, a komponent usunięty.
Comment 1 Marek Stępień 2004-12-19 00:33:32 CET
Fixed.
Comment 2 Marek Stępień 2004-12-19 00:33:45 CET
.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-12-19 00:55:26 CET
v.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 15:55:14 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:13 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.