Bug 351 - Usunąć komponenty "marketing" produktów "serwis firefox.pl" i "serwis thunderbird.pl"
Summary: Usunąć komponenty "marketing" produktów "serwis firefox.pl" i "serwis thunder...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-12-19 00:36 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-12-19 00:36:47 CET
Komponenty te nie mają sensu, kiedy jest produkt "Marketing". Odpowiednie błędy
zostaną przełączone do odpowiedniego komponentu produktu "Marketing".
Comment 1 Marek Stępień 2004-12-19 00:39:57 CET
Fixed.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:41:10 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 15:56:10 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:14 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.