Bug 354 - Ilość pobranych kopii Firefoksa
Summary: Ilość pobranych kopii Firefoksa
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://firefox.pl/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-01-16 22:54 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-01-16 22:54:01 CET
Na stronie głównej jest napisane: "Dołącz do ponad 8 milionów innych
użytkowników już dzisiaj – Firefox zachowa Twoje Ulubione, ustawienia oraz
pozostałe informacje."
Jeśli było to liczone w oparciu o liczbę pobanych kopii - dobrze by było to
uaktualnić. Dodać jedynkę przed ósemką ;)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:06:44 CET
poprawione. dziekuje
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:15 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-04-20 20:13:58 CEST
Ależ ten czas leci...
"Dołącz do ponad 26 milionów..."
Przydałby się upgdade do 47 mln :)
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-04-20 20:17:39 CEST
Gdyby się ktoś pytał - pojęcia nie mam dlaczego status buga zmienił się na
UNCONFIRMED...

-> NEW
Comment 5 Marek Stępień 2005-04-26 15:12:52 CEST
Poprawione na 49. Ale trzeba by to może jakoś zautomatyzować? ;-)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-04-26 17:48:36 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> Poprawione na 49. Ale trzeba by to może jakoś zautomatyzować? ;-)

Może by tak pobierać skryptem codziennie stan z sfx.com i zaokrąglać w dół z
dokładnością do 1 miliona.

BTW - Ludwik zrobił kiedyś skrypt w Perlu, który co wyznaczony czas pobiera dane
z wybranej strony i zapisuje w bazie danych.
Comment 7 Marek Stępień 2005-04-27 10:34:40 CEST
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

Użyłem: http://www.infocraft.com/projects/ffcounter/
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2005-04-27 12:29:24 CEST
racja. Zrobie to.
Comment 9 Marek Stępień 2005-04-27 12:37:07 CEST
Zaraz, co zrobisz? Przecież jest już zrobione. Choć nie w Perlu, tylko w JS+PHP. ;-)
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-04-27 12:41:26 CEST
umm... zly dzien. Przepraszam za spam
Comment 11 Hubert Gajewski 2005-06-14 14:16:32 CEST
Mamy już milion polskich użytkowników. Kolejny update?
Comment 12 Hubert Gajewski 2005-10-07 23:12:51 CEST
verified


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.