Bug 355 - Nie działa przypominanie haseł
Summary: Nie działa przypominanie haseł
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-01-16 23:04 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-01-16 23:04:22 CET
Opcja do przypominania haseł nie działa. Po podaniu e-maila pojawia się
komunikat "A token for changing your password has been emailed to you. Follow
the instructions in that email to change your password", ale e-mail nie jest
wysyłany.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:07:26 CET
prosze sprobowac ponownie. Powinno juz dzialać.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:05 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-02-04 00:13:28 CET
Działa, thx. FIXED
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 15:54:17 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-06-14 14:13:17 CEST
verified
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:15 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:16 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.