Bug 357 - Zmienić livebookmark do 7thGuarda w domyślnych zakładkach Firefoksa
Summary: Zmienić livebookmark do 7thGuarda w domyślnych zakładkach Firefoksa
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://marcoos.jogger.pl/comment.php?...
Depends on:
Blocks: 356
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-02-02 23:00 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch aktualizujący adres feeda 7thGuarda w domyślnych zakładkach Firefoksa 1.0.x (1.38 KB, patch)
2005-02-23 00:11 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-02-02 23:00:25 CET
Okazuje się, że to przez nas 7thGuard miał problemy z niedomaganiem serwera.

Otóż, fajerfoksowe livebookmarki (RSS) mocno obciążały serwer, a że użytkowników
FF w Polsce jest iks-set tysięcy, a większość nie usuwa domyślnych zakładek,
_my_ zarżnęliśmy www.7thguard.net. Co więcej, większość z tych tysięcy
użytkowników raczej nie jest zainteresowana 7G, więc zarzynają 7G całkiem bez
sensu. :)

Dlatego zgłaszam propozycję USUNIĘCIA liveboomarka 7thGuard.net z naszych
domyślnych zakładek jak najszybciej (jeśli to możliwe, to w 1.0.1). Wystarczy
zwykły link w zakładkach, a kto będzie chciał, to sobie dołoży odpowiednią
live-zakładkę.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 16:36:44 CET
Pytanie czy 7thGuardowi to przeszkadza? Przeciez przeniesli sie na nowy serwer,
nie? :)

A ja,jesli 7thGuard chce zostac u nas w livemarkach, wolalbym ich zostawic :)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-02-04 00:22:09 CET
A nie lepiej byłoby zapytać ich samych?
Comment 3 Marek Stępień 2005-02-14 23:00:55 CET
Wysłałem Honeyowi maila...
Comment 4 Marek Stępień 2005-02-15 17:39:10 CET
Odpowiedź Honeja:

---

Aby pozbawić się tego "problemu", RSS jest już serwowany przez dwa
osobne serwery - a jeśli będzie potrzeba, postawi się trzeci. Nie jest
to już technicznym problemem. Proszę tylko o zmianę źródła RSSa z
www.7thguard.net/rss-index.php na http://rss.7thguard.net/7thguard.xml

honey

Dzięki :)

---
Comment 5 Marek Stępień 2005-02-23 00:09:16 CET
Zmiana opisu błędu - s/usunąć/zmienić/

Patch zaraz nadejdzie, a odpowiedni bug zostanie zgłoszony na b.m.o. 
Comment 6 Marek Stępień 2005-02-23 00:11:08 CET
Created attachment 331 [details]
Patch aktualizujący adres feeda 7thGuarda w domyślnych zakładkach Firefoksa 1.0.x
Comment 7 Marek Stępień 2005-02-23 00:28:03 CET
Dalsze prace prowadzone będą na mozilla.org ->
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=283235
Comment 8 Marek Stępień 2005-02-23 23:44:55 CET
Mamy zgodę od Asy na wprowadzenie tego patcha. :)
Comment 9 Marek Stępień 2005-02-26 11:40:28 CET
Checked-in, fixed.
Comment 10 Marek Stępień 2005-02-26 11:43:06 CET
Zweryfikowano @ 1.0.1.
Comment 11 Staś Małolepszy :stas 2005-02-26 23:37:16 CET
Nie mogę potwierdzić. Wygląda no to, że oficjalne buildy z
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/1.0.1/linux-i686/pl-PL/
sa cały czas z 23 lutego i nie zawierają poprawki. Zgaduję, że dla innych
systemów jest podobnie. 
Comment 12 Marek Stępień 2005-02-26 23:45:14 CET
Bug _jest_ poprawiony w CVSie i nightlies wydane po 23.02.2005 go nie mają. Z
niewiadomych względów jako oficjalny został wydany build z 23, mimo że prosiłem
o wydanie builda z 24.02 i to ten oznaczyłem jako "signed-off". 

Mój błąd, że napisałem "poprawiony @ 1.0.1", bo to jest 1.0.1 + coś jeszcze.

Jeśli zostanie wydane 1.0.2, to problem rozwiąże się automagicznie. Jeśli nie -
nie wiem... :/

Fixed @ Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050224
Firefox/1.0.1
Comment 13 Marek Stępień 2005-03-18 18:41:02 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.