Bug 361 - Działanie filtrów poczty na wiadomościach base64
Summary: Działanie filtrów poczty na wiadomościach base64
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-02-17 14:20 CET by Paweł Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Paweł Stępień 2005-02-17 14:20:58 CET
Kiedy wiadomość jest content-type: base64 nie działają na niej filtry
wyszukujące ciągów znaków w treści. Dostaje mase e-maili których treść
przepełniona jest "Online Pharmacy..." , temat jest zawsze inny więc
najwłaściwiej byłoby wyfiltorwać słowa z treści. Niestety filtr tego nie łapie
ponieważ: "Content-Transfer-Encoding: base64"
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 18:21:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-04-04 16:59:41 CEST
Ten blad na dobra sprawe nawet trudno bledem nazwac, a juz na pewno nie dotyczy
on produktu czy tez lokalizacji. Z wiadomosciami base64 jak na razie nie radza
sobie zadne filtry, w tym te antyspamowe, i zachowanie Thunderbirda nie jest tu
zadnym ewenementem. To jest raczej material na zadanie nowej funkcjonalnosci,
aby Tb podawal swym filtrom wiadomosci base64 w takiej postaci, w ktorej mozliwe
by bylo efektywne przeszukiwanie ich tresci.

Na oryginalnej bugzilli jest bug-request tego dotyczacy:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=273580
wiec moze tam odesle zainteresowanych, a ten blad zamkne.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:53 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.