Bug 362 - Zgłaszanie błędów
Summary: Zgłaszanie błędów
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-02-21 19:56 CET by Marcin Raczyński
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Raczyński 2005-02-21 19:56:08 CET
nie można zgłosić błędu w firefoxie!!! jest tylko opcja zgłoszenia błędu w
thunderbirdzie, serwisach internetowych i innych programach.
Comment 1 Marek Stępień 2005-02-21 20:01:12 CET
Ehm? Coś Ci się przywidziało.

http://bugs.firefox.pl/enter_bug.cgi?format=guided

WFM
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-02-21 20:53:32 CET
To nie pierwsza osoba, ktora zglasza ten problem.
Wyglada na to, ze tylko osoby z grupy Security (?) widza "Firefoksa". Moglbys
spojrzec na to Marku?
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-02-22 22:11:07 CET
Potwierdzam - też nie widzę "Firefox pl-PL".
Comment 4 Marek Stępień 2005-02-22 23:32:10 CET
Fixed.

Moje alter ego może to potwierdzić ;)
Comment 5 Alter Ego Marc00sa 2005-02-22 23:32:56 CET
Potwierdzam. :)
Comment 6 Marek Stępień 2005-02-22 23:46:43 CET
Zostałem poproszony na ircu, żeby wyjasnić, co zrobiłem. Po prostu odptaszyłem
"Entry"  dla grupy "Secret" w Edit Group Controls dla produktu Firefox pl-PL. 

Ktoś to musiał wcześniej zaptaszyć, a przecież "If any group has Entry selected,
then this product will restrict bug entry to only those users who are members of
all the groups with entry selected".
Comment 7 Jacek Rymski (Yano) 2005-02-23 11:32:40 CET
No wreszcie!
Idę teraz pozgłaszać błędy :>
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 15:55:26 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 9 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:25 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.
Comment 10 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:25 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.