Bug 363 - Nieprawidłowy releaseURL
Summary: Nieprawidłowy releaseURL
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 356 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-02-23 09:29 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch na global/brand.dtd (733 bytes, patch)
2005-02-23 09:30 CET, Marek Stępień
marcoos+bugs: review-
Details

Description Marek Stępień 2005-02-23 09:29:00 CET
Firefox 1.0 i polskie nightlies 1.0.1 mają nieprawidłowy &releaseURL; (strona z
release notes podlinkowana z about:) 

1. Wejdź do about:
2. Kliknij napis "Firefox <numer_wersji>"

Co się dzieje:
Lądujesz na http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/0.10.html

Co powinno się dziać:
Powinieneś dojść do http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/1.0.html

Kolejna zmiana dla aviary-1.0 branch, może być ją ciężko przepchnąć.
Comment 1 Marek Stępień 2005-02-23 09:30:06 CET
Created attachment 332 [details]
Patch na global/brand.dtd

Patch.
Comment 2 Marek Stępień 2005-02-24 00:37:36 CET
Patch został dołączony do https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=283384
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 18:31:08 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 4 Marek Stępień 2005-04-16 23:42:24 CEST
Comment on attachment 332 [details]
Patch na global/brand.dtd

Patch nieaktualny. Trzeba zrobić wersję na trunk dla 1.1 DPR, ale najpierw
musimy znać ten URL. ;-)
Comment 5 Marek Stępień 2005-05-21 20:36:51 CEST
Target -> DP alpha 1

(przepraszam za bugspam, maile można odfiltrować po haśle: "jeleniowypark1")
Comment 6 Marek Stępień 2005-05-24 01:21:27 CEST
W DP A1 Kieruje na www.mozilla.org, jak w en_US (zaktualizowany przy checkinie
do jakiegoś innego buga).

WFM.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.