Bug 364 - Powtórzony skrót ALT+S w dialogu akceptacji ciasteczek
Summary: Powtórzony skrót ALT+S w dialogu akceptacji ciasteczek
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 356 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-02-23 13:19 CET by Jacek Rymski (Yano)
Modified: 2009-01-02 03:39 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Widok okna akceptacji ciasteczka (4.50 KB, image/png)
2005-02-23 13:29 CET, Jacek Rymski (Yano)
no flags Details
Proponowana zmiana skrótu (523 bytes, patch)
2005-02-23 13:34 CET, Jacek Rymski (Yano)
no flags Details
Wersja łatki dla trunk (722 bytes, patch)
2005-04-16 21:20 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Jacek Rymski (Yano) 2005-02-23 13:19:26 CET
Kiedy pojawi się okienko z informacją o ciasteczku nie ma możliwości
zaakceptowania go na czas trwania sesji przy pomocy skrótu, gdyż skrót ALT+S
jest przypisany do akcji "Pokaż szczegóły".
Comment 1 Jacek Rymski (Yano) 2005-02-23 13:29:21 CET
Created attachment 333 [details]
Widok okna akceptacji ciasteczka
Comment 2 Jacek Rymski (Yano) 2005-02-23 13:34:10 CET
Created attachment 334 [details]
Proponowana zmiana skrótu
Comment 3 Marek Stępień 2005-02-23 13:39:27 CET
Comment on attachment 334 [details]
Proponowana zmiana skrótu

Patch został zrobiony ze złego katalogu.

cd <katalog_z_cvs>/mozilla
cvs diff -u sciezka/do/pliku

(Chodzi o to, żeby pierwszym katalogiem po --- było browser lub toolkit)
Comment 4 Jacek Rymski (Yano) 2005-02-23 13:47:39 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> (From update of attachment 334 [details] [edit])
> Patch został zrobiony ze złego katalogu.
> 
> (Chodzi o to, żeby pierwszym katalogiem po --- było browser lub toolkit)
To mój debiut w oficjalnych łatkach, więc o wyrozumiałość proszę :).
Będę pamiętał na przyszłość. 

Comment 5 Marek Stępień 2005-02-24 00:15:14 CET
Aha, swoją drogą ten patch się i tak nie nadaje, bo go zrobiłeś na bazie gotowej
paczki, a nie cvs. :)

Robię własny...
Comment 6 Marek Stępień 2005-02-24 00:23:22 CET
Assigned.

Fix jest częścią bug 356.
Comment 7 Marek Stępień 2005-02-24 00:32:16 CET
Patch został dołączony do https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=283384
Comment 8 Marek Stępień 2005-02-25 00:20:28 CET
Nic z tego. Nie weszło do 1.0.1...
Comment 9 Jacek Rymski (Yano) 2005-02-25 08:21:40 CET
:(
Żadna z poprawek nie weszła? Zupełnie tego nie rozumiem. Przecież żadnych zmian
krytycznych nie było.
Natomiast user może się czuć "confused" kiedy na ALT+S (akceptuj na czas trwania
sesji) robi mu się większe okienko i pokazuje szczegóły... :S
Comment 10 Marek Stępień 2005-03-18 18:31:29 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostają przeniesione do
Lokalizacja/Firefox.
Comment 11 Marek Stępień 2005-04-16 21:19:31 CEST
Cookies przeszły do toolkitu. Zmiana komponentu.
Comment 12 Marek Stępień 2005-04-16 21:20:04 CEST
Created attachment 422 [details]
Wersja łatki dla trunk
Comment 13 Marek Stępień 2005-04-16 21:21:05 CEST
Checking in cookieAcceptDialog.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.dtd,v  <-- 
cookieAcceptDialog.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Fixed on trunk. Dzięki, Yano. ;-)
Comment 14 Jacek Rymski (Yano) 2005-04-18 07:22:50 CEST
Na programowaniu się nie znam, to chociaż w ten sposób pomogę :)
Comment 15 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:42:17 CEST
mass reassign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 16 Hubert Gajewski 2008-07-07 17:56:47 CEST
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9) Gecko/2008061015 Firefox/3.0

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.