Bug 366 - problem z plikami *.eml
Summary: problem z plikami *.eml
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 343
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-02-24 22:18 CET by Marek Nowiński
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Nowiński 2005-02-24 22:18:23 CET
błąd który zauważyłem to że nie aplikacja poczty nie wczytuje plików *.eml
nie wczytuje emaili zapisanych przy użyciu Thunderbirda 1.0 oraz "Outlook Expres"
Comment 1 Marek Stępień 2005-03-18 18:14:48 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-04-04 17:22:54 CEST
Dopiero teraz odnalazlem ten raport :/
Mam rozumiec, ze nie dziala Panu Plik -> Otworz zapisana wiadomosc, tak?
Czy moglbym prosic o umieszczenie tutaj jako zalacznik pliku .eml, z ktorym ma
Pan problem?
Comment 3 Piotr Pielach 2005-04-04 20:07:05 CEST
Przypuszczalnie duplikat błędu: http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=343
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-18 00:34:58 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 343 ***
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:56 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.