Bug 368 - Wielki kłopot blokujący wysyłanie poczty
Summary: Wielki kłopot blokujący wysyłanie poczty
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 blokujący
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-02-27 10:55 CET by Krzysztof Gudowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Gudowski 2005-02-27 10:55:38 CET
Gdy wysłam pocztę bez załącznika pisze, że łączy z serwerem poczty wychodzącej i
pisze: wysyłanie poczty. Ale pasek "krąży w koło" i można czekać do jutro - nic
sie nie pojawia...
A jak jest załącznik to pasek nie krąży, ale dochodzi do 94% i staje na zawsze.
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-02-27 11:46:09 CET
Takie problemy powinny być zgłaszane na forum jako niedotyczące polskiej
lokalizacji Thunderbirda. O tutaj: http://mozillapl.org/forum/forum-16.html
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-02-27 15:25:17 CET
Problem został zgłoszony na forum: http://mozillapl.org/forum/about-12444.html
Proponuję Invalid.
Comment 3 Piotr Komoda 2005-02-27 16:55:22 CET
Staszyna, dzieki za pomoc! :)

-> Invalid
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:00:30 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 18:09:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

(coś nie wyszło poprzednim razem...)
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-02 04:12:58 CET

    
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:47:22 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:25:43 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.