Bug 369 - java 1.5 w Forefox 1.0.1
Summary: java 1.5 w Forefox 1.0.1
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-02-27 17:19 CET by Waldemar Howil
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Waldemar Howil 2005-02-27 17:19:13 CET
Po zainstalowaniu javy 1.5 w linuksie mandrake 10.1 i zrobieniu dowiazania do
katalogu /plugin firefoksa java działa poprawnie do pierwszego wyłączenia
komputera. Po ponownym jego włączeniu, przeglądarka nie ma javy, pomimo tego, że
dowiązanie wciąż znajduje się w katalogu.
Sprawdziłem to w banku www.kb24.pl oraz skanerze antywirusowym on-line pod
adresem http://pl.trendmicro-europe.com/consumer/products/housecall_pre.php
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-02-27 19:05:08 CET
Czy problem dotyczy jedynie polskiej wersji Firefoksa? Możliwe, że bardziej
odpowiednim miejscem do zgłoszenia tego problemu będzie forum MozilliPL:
http://mozillapl.org/forum/forum-15.html
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 19:45:19 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-22 23:57:46 CET
Invalid. Dlaczego - zob. komentarz 1.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:11 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.