Bug 37 - Literowka w instrukcji budowania instalki
Summary: Literowka w instrukcji budowania instalki
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-03-10 17:22 CET by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-03-10 17:22:39 CET
W punkcie 7 jest:

8. mozip - u ... DEFLENPL.XPI

powinno byc:

8. mozip - u ... DEFLPLPL.XPI
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-03-11 15:27:54 CET
Dzieki!
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:17 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:14 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.