Bug 370 - bph.pl/login - problemy z logowaniem
Summary: bph.pl/login - problemy z logowaniem
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: https://www.bph.pl/login
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-03-01 09:28 CET by ggrzechc
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description ggrzechc 2005-03-01 09:28:56 CET
1.podczas logowania na strone szyfrowaną wystepuje blad -8075
oraz komunikat o niemozliwosci nawiazania polaczenia szyfrowanego
2.dodatkowo podczas udanego zalogowania na powyzsza strone nie jest instalowany
komponent niezbedny do obslugi transakcji, co umozliwia przegladarka IE
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2005-03-01 10:52:03 CET
Prosze skorzystac z informacji na stronie:

http://osiolki.net/poprawiony/ebankbphpbk

To nie jest problem przegladarki, tylko konfiguracji wymaganej przez bank.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-03 00:05:32 CET
Poprawiam podsumowanie - z bezsensownego "1", otwieram ponownie (nieprawidłowe
rozwiązanie).
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-03 00:06:26 CET
Invalid.
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:42:10 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:23:12 CET

    

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.